CZ EN DE
dvur-perlova-voda-hazmburk.jpg
Výlety po okolí

VODNÍ HRAD v BUDYNI NAD OHŘÍ  (4 km)

V původně gotickém vodním hradu v Budyni nad Ohří, který byl částečně přestavěn na renesanční zámek, je umístěna expozice Jandova muzea. Při prohlídce hradu můžete tedy obdivovat nejen pozdně gotické a renesanční interiéry, ale také pestrou muzejní expozici. Ta zahrnuje střelné zbraně, archeologické vykopávky, různé trofeje, vycpaninu krokodýla i mučicí nástroje. Oblíbenou částí expozice je autentická alchymistická dílna, která se nachází v místech, kde se v 16. století alchymistické pokusy skutečně prováděly. V této ojedinělé expozici uvidíte celou řadu pecí, kahanů, díží a receptů, které alchymisté v minulosti používali.

ZÁMEK LIBOCHOVICE  (5 km)

Barokní perla na břehu řeky Ohře. Zámek Libochovice se nachází v malebné krajině dolního Poohří, lemované romantickými kopci Českého středohoří. Zámek Libochovice patří mezi nejvýznamnější raně barokní stavby v Čechách.  V letech 1683 - 1690 byl vybudován italským stavitelem Antonio della Portou. Je zde umístěna náznaková interiérová expozice, která představuje průřez jednotlivými historickými slohy a styly. Expozice obsahuje bohaté sbírky porcelánu, kolekce vzácných nástěnných tapiserií, porcelánu, obrazů a původních barokních kachlových kamen. U zámku se rozléhá rozsáhlý park, který se skládá z francouzské zahrady  a přírodně krajinářského parku. 

HÁZMBURK - zřícenina hradu (10 km)

Zřícena středověkého hradu Házmburk stojí nedaleko vesnice Klapý. Byl sídlem rodu Zajíců,v dalším období historie hradu se zde vystřídalo několik majitelů, mezi nimi Lobkowiczové, Štenberkové, Dietrichštejnové, Hebersteinové. Na hrad se musíte vydat pěšky. Stojí na čedičovém vrchu v nadmořské výšce 418 m. Už z dálky vás upoutají dvě mohutné věže – Černá a Bílá. Bílá věž je v současnosti upravena pro turisty jako rozhledna. Z výšky se vám naskytne pěkná podívaná na České středohoří, na Milešovku, Sedlo, Dlouhý vrch, Radobýl, Kletečnou, horu Říp nebo Lovoš. Jednoduše řečeno, ať se podíváte jakýmkoli směrem, objevíte něco zajímavého k pozorování. Legenda hovoří o uvězněné hazmburské sani v hradním sklepě pod Bílou věží. Hrad skrývá také zbytky třetí věže. Její ruiny se schovávají v houští a dosud se nepodařilo objasnit, proč byla postavena.

ROUDNICE NAD LABEM (15 KM)

Historie města Roudnice nad Labem je velmi bohatá, jedná se o jedno z nejstarších českých měst. Dominantou města - vysoko nad řekou Labe je mohutný zámek. Roudnické panství bylo historickým knížecím a vévodským sídlem rodiny Lobkowiczů. Barokní sídlo o 250 místnostech dokumentuje dějiny rodu v průběhu čtyř století. Zámecký areál se rozkládá na ploše necelých 8 hektarů. Vedle hlavní zámecké budovy jsou jeho součástí i klášter, kostel, hospodářské a administrativní budovy a jízdárna. Románské základy původního hradu pochází z 12. století. V podzemí zámku se rozprostírají sklepy Lobkowiczkého zámeckého vinařství. Víno se na rodinné vinici pěstuje více než 400 let. Kromě zámku můžete navštívit Kratochvílovu rozhlednu, starý židovský hřbitov a další pamětihodnosti. 

HORA ŘÍP (20 KM)

Památná hora Říp patří mezi několik nejvýznamnějších míst a symbolů naší národní historie. Vztahuje se k ní základní pověst o příchodu našich předků do země a každý pravověrný Čech by měl alespoň jednou za život na tuto horu vystoupit. Podle pověsti sem přišel praotec Čech a rozhodl se zde usadit. Čedičová kupa hory Říp (456 m n. m.) je z daleka viditelný vrch 5 km jižně od Roudnice nad Labem. Na vrcholu Řípu leží asi nejznámější románská památka v Čechách rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha, původně zasvěcená sv. Vojtěchovi. Každoročně se na Říp vypravuje mnoho průvodů, pochodů a procesí pořádaných různými organizacemi. Každou první neděli v měsíci se od 15:00 koná mše.

LITOMĚŘICE - královské město (29 km)

Město ležící na soutoku řek Labe a Ohře. Patří mezi nejstarší česká města. Královským městem se staly v rozmezí let 1219 a 1228. Historické jádro města je již od roku 1950 městskou památkovou rezervací, v níž je zahrnuto celkem 44 ulic a devět náměstí. Ve městě sídlí biskupství litoměřické diecéze. V druhé polovině září 1836 přišel do Litoměřic Karel Hynek Mácha. Bydlel v pronájmu v domě čp. 177 na Janských schodech, který patřil ševci Franzi Lorenzovi.

MŠENÉ LÁZNĚ (6 km)

Lázně byly založeny již v roce 1796. Slatinné Lázně Mšené úspěšně léčí již 220 let zejména nemoci pohybového aparátu, v novodobé historii se zde lečí záněty nervů a pooperační stavy. Architektonickým skvostem a chráněnou kulturní památkou je secesní Pavillon Dvorana (1905), práce českého architekta Jana Letzela, proslulého více ve světě než doma. Jeho nejznámějším dílem je Průmyslový palác v Hirošimě. 

ZÁMEK VRBIČANY (11 km)

Pozdně barokní zámek Vrbičany byl postaven v letech 1786–1789 Františkem Kresselem z Kvaltenburka, pravděpodobně na místě původní středověké tvrze. Jedná se o jednopatrovou budovu, jejíž střední část je předsunutá a dvoupatrová. Zámek se nachází nedaleko Lovosic. Od roku 2012 se zdevastovaný zámek postupně opravuje, byl vyčištěn zámecký park a připravuje se celková rekonstrukce objektu. V letošním roce se dokončí rekonstrukce střechy, postupně přibývají výstavní prostory, ve druhém patře zámku je plánováno turistické ubytování. V budoucnu by zámek měl sloužit jako multikulturní centrum širokého okolí.

PAMÁTNÍK TEREZÍN - MUZEUM GHETTA (21 km)

Za druhé světové války sehrál Terezín smutnou roli, stal se největším koncentračním táborem na území českých zemí. Dnes je toto město jedním velkým památníkem, připomínajícím tragické osudy desetitisíců Židů, kteří prošli zdejším koncentračním táborem. Památník Terezín zahrnuje několik pietních míst, expozic, staveb a pomníků, jež jsou udržovány tak, aby byly stálou připomínkou někdejšího utrpení a zároveň výstrahou pro budoucí generace. Terezín byl vybudován v letech 1780 - 1790 jako pevnost střežící severní přístupy do vnitrozemí Čech. V roce 1782 mu byl udělen statut města, jehož život byl těsně spjat s vojenskou posádkou. Malá pevnost, tvořící součást terezínského pevnostního systému, proslula v dobách habsburské monarchie jako věznice a trestnice pro vojenské i politické vězně. Nejtragičtější období v dějinách města představují léta 2. světové války. Němečtí okupanti nejprve v červnu 1940 zřídili v Malé pevnosti policejní věznici pražského gestapa a poté 24. listopadu 1941 ve městě samotném ghetto. Tento sběrný a průchozí tábor byl určen nejprve pro Židy z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava, později také z Německa, Rakouska, Nizozemska, Dánska a Slovenska.

AUTOMUZEUM TEREZÍN

Výstava osobních automobilů a motocyklů z dob socialistické éry převážně z období 1960-1990. Jedná se o vozidla značek Trabant, Wartburg, Škoda, Tatra, Dacia, Lada, Moskvič. Můžete ale u nás vidět i vozidla, která jezdila v 'kapitalistické cizině'. Např. Mercedes, Fiat atd...

MILEŠOVKA (27 km)

Milešovka je nejvyšší hora Českého středohoří. Její vrchol leží ve výšce 836,5 metrů nad mořem. Jméno získala podle nedalekého Milešova (2 km). Byla zde zřízena národní přírodní rezervace (51,3 ha, od roku 1951). Z vrcholu hory je kruhový rozhled do dalekého okolí, Milešovka totiž všechny ostatní vrchy v Českém středohoří výrazně převyšuje. Také proto se jedná o místo s nejdrsnějším podnebím v Čechách. Milešovka je považována za největrnější horu Česka, bezvětří je tu jen osm dní v roce. Na vrcholu Milešovky vznikla ve 20. letech 19. století jedna z prvních horských restaurací v Čechách. V roce 1905 byla na vrcholu zřízena meteorologická stanice a u ní pak 19 metrů vysoká rozhledna. Dnes je na vrcholu hory umístěno stálé meteorologické pracoviště Ústavu fyziky atmosféry, který je součástí Akademie věd ČR. Za příznivého počasí je rozhledna přístupná veřejnosti, ve věži je umístěna stálá expozice, výstup je obvykle provázen odborným výkladem o historii a výsledcích meteorologických pozorování.

LOVOŠ (28 km)

Výrazná, 570 m vysoká kuželovitá hora severozápadně od Lovosic je díky své mohutnosti, ladnému tvaru, příkrým svahům a poloze nad rovinatým Polabím hlavní dominantou Lovosicka. Z geologického hlediska je Lovoš tvořen čedičovými horninami. Sousední, o 80 m nižší vrchol Lovoše, zvaný Kibička nebo též Malý Lovoš, má naopak složení znělcové. Jižní a jihozápadní svah hory zaujímají skalnaté a suťovité partie s travnatými stepními a křovinatými lesostepními porosty. Díky cenným přírodním hodnotám (vzácná fauna i flóra) byla na území Lovoše a Kybičky vyhlášena v roce 1948 přírodní rezervace o rozloze 50 ha. Na vrcholu se nachází turistická chata s restaurací. Na vrchol se dá vystoupat po zelené turistické značce z Lovosic nebo po modré značce z Oparna. Chata je otevřena každý pátek 15:00-22:00, sobotu od 10:00-22:00, neděle 10:00-16:00 a svátky.

PORTA BOHEMICA - Brána Čech

Porta Bohemica neboli "Brána Čech" je název pro kaňonovité údolí Labe, které svými meandry vytváří opravdu krásnou přírodní scenerii. Portu Bohemicu lze vidět z mnoha míst, například od kostelíka v Dubicích (levý břeh Labe) nebo z vrchu Kalvárie u Velkých Žernosek (pravý břeh Labe).

Naučná stezka skřítka Portáše - Lhotka nad Labem - Žalhostice  (26 km)

Se skřítkem Portášem můžete najednou nebo po částech projít trasu, která vám umožní objevit řadu zajímavých míst. Společně navštívíte území celkem 10 obcí, v nichž vám bude vyprávět spoustu zajímavých příběhů, historek a pověstí z těchto míst. Stezka obsahuje celkem 16 zastavení, na kterých kromě získání nových informací můžete ověřit své znalosti, ale i zručnost, obratnost a schopnost odhalovat skrytá tajemství. Trasa stezky začíná v Lhotce nad Labem, prochází krásným Opárenským údolím a končí v obci Žalhostice. Celá trasa je dlouhá 30 km.